نظریه های برنامه درسی

The Educational Spectrum Orientations to Curriculumگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۴۱۲
نویسنده (ها) : جی. پی. میلر
J. p. Miller
مترجم (ها) : دکتر محمود مهر محمدی
Mahmoud Mehrmohammadi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-421-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مؤلف
فصل اول: طیف دیدگاههای تربیتی
فصل دوم: دیدگاه رفتاری
فصل سوم:دیدگاه موضوعی/دیسیپلینی
فصل چهارم: دیدگاه اجتماعی
فصل پنجم: دیدگاه رشدگرا
فصل ششم: دیدگاه فرایندشناختی
فصل هفتم: دیدگاه انسانگرایانه
فصل هشتم: دیدگاه ماورای فردی
فصل نهم: فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر
منابع و مآخذ


چاپ سوم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های برنامه درسی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :