کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲٬۳۲۰ مورد.

کشف تقلب و دست کاری در گزارش های مالی

کشف تقلب و دست کاری در گزارش های مالی

کد کتاب : ۲۳۲۶

نویسنده (ها) : هاوارد ام. شیلیت ، جرمی پرلر ، یانی انگلهارت
Howard Mark Schilit , Jeremy Perler , Yoni Engelhart
مترجم (ها) : دکتر علیرضا رام‌ روز
Alireza Ramrouz , PhD

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

کد کتاب : ۹۹۹

نویسنده (ها) : دکتر عبدالمهدی ریاضی ، دکتر احیاء عمل صالح ، دکتر محمد غضنفری ، دکتر محمد داوودی
Abdolmehdi Riazi , PhD , Ehya Amal Saleh , PhD , Naser Rashidi , PhD , Mohammad Ghazanfari , PhD , Mahbobeh Saadat , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

تاریخ تصوف (جلد اول) : سیر تطور عرفان اسلامی از آغاز تا قرن ششم هجری

تاریخ تصوف (جلد اول) : سیر تطور عرفان اسلامی از آغاز تا قرن ششم هجری

کد کتاب : ۹۹۸

نویسنده (ها) : دکتر مهدى دهباشى ، دکتر سید على اصغر میرباقرى فرد
Mehdi Dehbashi , PhD , Seyed Ali-Asghar Mirbagherifard , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

اقتصاد بین الملل (۲): (مالیهبین الملل)

اقتصاد بین الملل (۲): (مالیهبین الملل)

کد کتاب : ۹۹۷

نویسنده (ها) : دکتر سید جواد پور مقیم
Seyyed Javad Pourmoghim , PhD

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

پزشکى قانونى : براى دانشجویان رشته حقوق

پزشکى قانونى : براى دانشجویان رشته حقوق

کد کتاب : ۹۹۶

نویسنده (ها) : دکتر فرامرز گودرزى ، دکتر مهرزاد کیانى
Faramarz Goodarzi (MD) , PhD , Mehrzad Kiani (MD) , PhD

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

نقشه هاى ژئومورفولوژى

نقشه هاى ژئومورفولوژى

کد کتاب : ۹۹۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسین رامشت
Mohammad Hossein Ramesht , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مکتب ها و گرایش های تربیتی در تمدن اسلامی

مکتب ها و گرایش های تربیتی در تمدن اسلامی

کد کتاب : ۹۹۴

نویسنده (ها) : دکتر سعید اسماعیل علی ، دکتر محمدجواد رضا
Saeed Esmaeel Ali , PhD Mohammad Javad Reza , PhD
مترجم (ها) : بهروز رفیعی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

کد کتاب : ۹۹۳

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

کد کتاب : ۹۹۲

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ و تمدن مغرب: جلد اول

تاریخ و تمدن مغرب: جلد اول

کد کتاب : ۹۹۱

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

بررسی مقایسه ای وجه و زمان فعل در زبانهای فارسی و فرانسه

بررسی مقایسه ای وجه و زمان فعل در زبانهای فارسی و فرانسه

کد کتاب : ۹۹۰

نویسنده (ها) : دکتر سهیلا فتاح ووجیهه هواکشیان
Soheila Fattah , PhD , Vadjiheh Havakeshian

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک )

حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک )

کد کتاب : ۹۹

نویسنده (ها) : دکتر ربیعا اسکینى
Rabia Eskini, PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

گزیده متون تفسیری فارسی

گزیده متون تفسیری فارسی

کد کتاب : ۹۸۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدمهدی رکنی یزدیدکتر عبدالله رادمرد
Mohammad -Mahdi Rokni Yazdi , PhD , Abdollah Radmard , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی بالینی (۱)

انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی بالینی (۱)

کد کتاب : ۹۸۸

نویسنده (ها) : دکتر محمد عباس نژاد ، کاظم نعمت اله زاده ماهانی
Mohammad Abbasnejad , PhD , Kazem Nematollahzade Mahani

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام

مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام

کد کتاب : ۹۸۷

نویسنده (ها) : دکتر صالح احمد العلى
Salih Ahmad al-Ali , PhD
مترجم (ها) : دکتر هادى انصارى
Hadi Ansari , PhD

قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار

تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار

کد کتاب : ۹۸۶

نویسنده (ها) : دکتر محمد باقر وثوقى
Mohammad Bagher Vosoughi , PhD

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مختارات من نصوص العرفان الاسلامی

مختارات من نصوص العرفان الاسلامی

کد کتاب : ۹۸۵

نویسنده (ها) : الدکتور هادى وکیلى
Hady Vakily , PhD

قیمت : ۱۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

روابط بین الملل : نظریه ها و رویکردها

روابط بین الملل : نظریه ها و رویکردها

کد کتاب : ۹۸۴

نویسنده (ها) : دکتر سید عبد العلى قوام
Seyed Abdol Ali Ghavam , PhD

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸